islam-fr
Accueil - Contact email :   S'abonner à Islamfr sur Twitter    * Makkah Live * ~°°~ * Madinah Live * Vendredi 09 Août 2019


Même sourate en :

phonétique - français - arabe


Sourate précédenteSourate suivante

Sourate Ash-Shams (91)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

1. Waalshshamsi waduhaha

2. Waalqamari itha talaha

3. Waalnnahari itha jallaha

4. Waallayli itha yaghshaha

5. Waalssama-i wama banaha

6. Waal-ardi wama tahaha

7. Wanafsin wama sawwaha

8. Faalhamaha fujooraha wataqwaha

9. Qad aflaha man zakkaha

10. Waqad khaba man dassaha

11. Kaththabat thamoodu bitaghwaha

12. Ithi inba’atha ashqaha

13. Faqala lahum rasoolu Allahi naqata Allahi wasuqyaha

14. Fakaththaboohu fa’aqarooha fadamdama ‘alayhim rabbuhum bithanbihim fasawwaha

15. Wala yakhafu ‘uqbaha


Sourate précédenteSourate suivante