islam-fr
Accueil - Contact email :   S'abonner à Islamfr sur Twitter    * Makkah Live * ~°°~ * Madinah Live * Vendredi 09 Août 2019


Même sourate en :

phonétique - français - arabe


Sourate précédenteSourate suivante

Sourate Qiyamah (75)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

1. La oqsimu biyawmi alqiyamati

2. Wala oqsimu bialnnafsi allawwamati

3. Ayahsabu al-insanu allan najma’a ‘ithamahu

4. Bala qadireena ‘ala an nusawwiya bananahu

5. Bal yureedu al-insanu liyafjura amamahu

6. Yas-alu ayyana yawmu alqiyamati

7. Fa-itha bariqa albasaru

8. Wakhasafa alqamaru

9. Wajumi’a alshshamsu waalqamaru

10. Yaqoolu al-insanu yawma-ithin ayna almafarru

11. Kalla la wazara

12. Ila rabbika yawma-ithin almustaqarru

13. Yunabbao al-insanu yawma-ithin bima qaddama waakhkhara

14. Bali al-insanu ‘ala nafsihi baseeratun

15. Walaw alqa ma’atheerahu

16. La tuharrik bihi lisanaka lita’jala bihi

17. Inna ‘alayna jam’ahu waqur-anahu

18. Fa-itha qara/nahu faittabi’ qur-anahu

19. Thumma inna ‘alayna bayanahu

20. Kalla bal tuhibboona al’ajilata

21. Watatharoona al-akhirata

22. Wujoohun yawma-ithin nadiratun

23. Ila rabbiha nathiratun

24. Wawujoohun yawma-ithin basiratun

25. Tathunnu an yuf’ala biha faqiratun

26. Kalla itha balaghati alttaraqiya

27. Waqeela man raqin

28. Wathanna annahu alfiraqu

29. Wailtaffati alssaqu bialssaqi

30. Ila rabbika yawma-ithin almasaqu

31. Fala saddaqa wala salla

32. Walakin kaththaba watawalla

33. Thumma thahaba ila ahlihi yatamatta

34. Awla laka faawla

35. Thumma awla laka faawla

36. Ayahsabu al-insanu an yutraka sudan

37. Alam yaku nutfatan min manayyin yumna

38. Thumma kana ‘alaqatan fakhalaqa fasawwa

39. Faja’ala minhu alzzawjayni alththakara waal-ontha

40. Alaysa thalika biqadirin ‘ala an yuhyiya almawta


Sourate précédenteSourate suivante