islam-fr
Accueil - Contact email :   S'abonner à Islamfr sur Twitter    * Makkah Live * ~°°~ * Madinah Live * Mardi 16 Juillet 2019


Même sourate en :

phonétique - français - arabe


Sourate précédenteSourate suivante

Sourate Waqia (56)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

1. Itha waqa’ati alwaqi’atu

2. Laysa liwaq’atiha kathibatun

3. Khafidatun rafi’atun

4. Itha rujjati al-ardu rajjan

5. Wabussati aljibalu bassan

6. Fakanat habaan munbaththan

7. Wakuntum azwajan thalathatan

8. Faas-habu almaymanati ma as-habu almaymanati

9. Waas-habu almash-amati ma as-habu almash-amati

10. Waalssabiqoona alssabiqoona

11. Ola-ika almuqarraboona

12. Fee jannati alnna’eemi

13. Thullatun mina al-awwaleena

14. Waqaleelun mina al-akhireena

15. ‘ala sururin mawdoonatin

16. Muttaki-eena ‘alayha mutaqabileena

17. Yatoofu ‘alayhim wildanun mukhalladoona

18. Bi-akwabin waabareeqa waka/sin min ma’eenin

19. La yusadda’oona ‘anha wala yunzifoona

20. Wafakihatin mimma yatakhayyaroona

21. Walahmi tayrin mimma yashtahoona

22. Wahoorun ‘eenun

23. Kaamthali allu/lui almaknooni

24. Jazaan bima kanoo ya’maloona

25. La yasma’oona feeha laghwan wala ta/theeman

26. Illa qeelan salaman salaman

27. Waas-habu alyameeni ma as-habu alyameeni

28. Fee sidrin makhdoodin

29. Watalhin mandoodin

30. Wathillin mamdoodin

31. Wama-in maskoobin

32. Wafakihatin katheeratin

33. La maqtoo’atin wala mamnoo’atin

34. Wafurushin marfoo’atin

35. Inna ansha/nahunna inshaan

36. Faja’alnahunna abkaran

37. ‘uruban atraban

38. Li-as-habi alyameeni

39. Thullatun mina al-awwaleena

40. Wathullatun mina al-akhireena

41. Waas-habu alshshimali ma as-habu alshshimali

42. Fee samoomin wahameemin

43. Wathillin min yahmoomin

44. La baridin wala kareemin

45. Innahum kanoo qabla thalika mutrafeena

46. Wakanoo yusirroona ‘ala alhinthi al’atheemi

47. Wakanoo yaqooloona a-itha mitna wakunna turaban wa’ithaman a-inna lamab’oothoona

48. Awa abaona al-awwaloona

49. Qul inna al-awwaleena waal-akhireena

50. Lamajmoo’oona ila meeqati yawmin ma’loomin

51. Thumma innakum ayyuha alddalloona almukaththiboona

52. Laakiloona min shajarin min zaqqoomin

53. Famali-oona minha albutoona

54. Fashariboona ‘alayhi mina alhameemi

55. Fashariboona shurba alheemi

56. Hatha nuzuluhum yawma alddeeni

57. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqoona

58. Afaraaytum ma tumnoona

59. Aantum takhluqoonahu am nahnu alkhaliqoona

60. Nahnu qaddarna baynakumu almawta wama nahnu bimasbooqeena

61. ‘ala an nubaddila amthalakum wanunshi-akum fee ma la ta’lamoona

62. Walaqad ‘alimtumu alnnash-ata al-oola falawla tathakkaroona

63. Afaraaytum ma tahruthoona

64. Aantum tazra’oonahu am nahnu alzzari’oona

65. Law nashao laja’alnahu hutaman fathaltum tafakkahoona

66. Inna lamughramoona

67. Bal nahnu mahroomoona

68. Afaraaytumu almaa allathee tashraboona

69. Aantum anzaltumoohu mina almuzni am nahnu almunziloona

70. Law nashao ja’alnahu ojajan falawla tashkuroona

71. Afaraaytumu alnnara allatee tooroona

72. Aantum ansha/tum shajarataha am nahnu almunshi-oona

73. Nahnu ja’alnaha tathkiratan wamata’an lilmuqweena

74. Fasabbih biismi rabbika al’atheemi

75. Fala oqsimu bimawaqi’i alnnujoomi

76. Wa-innahu laqasamun law ta’lamoona ‘atheemun

77. Innahu laqur-anun kareemun

78. Fee kitabin maknoonin

79. La yamassuhu illa almutahharoona

80. Tanzeelun min rabbi al’alameena

81. Afabihatha alhadeethi antum mudhinoona

82. Wataj’aloona rizqakum annakum tukaththiboona

83. Falawla itha balaghati alhulqooma

84. Waantum heena-ithin tanthuroona

85. Wanahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiroona

86. Falawla in kuntum ghayra madeeneena

87. Tarji’oonaha in kuntum sadiqeena

88. Faamma in kana mina almuqarrabeena

89. Farawhun warayhanun wajannatu na’eemin

90. Waamma in kana min as-habi alyameeni

91. Fasalamun laka min as-habi alyameeni

92. Waamma in kana mina almukaththibeena alddalleena

93. Fanuzulun min hameemin

94. Watasliyatu jaheemin

95. Inna hatha lahuwa haqqu alyaqeeni

96. Fasabbih biismi rabbika al’atheemi


Sourate précédenteSourate suivante